Lý Vỏ Tủ Điện Khoản Hàng Thu Theo Tủ Cứu Hỏa Thuế Được Phương Cục

Liên quan vỏ tủ điện việc truy thu một cá vỏ tủ điện nhân bán hàng qua Facebook vỏ tủ điện số tiền hơn 9,1 tỷ đồng, trao vỏ tủ điện đổi với VnExpress, lãnh đạo vỏ tủ điện Chi cục Thuế quận Phú Nhuận vỏ tủ điện cho biết, tháng 12/2016, vỏ tủ điện cá nhân này dưới danh nghĩa là vỏ tủ điện hộ kinh doanh cá thể đã đến vỏ tủ điện cơ quan này kê khai nộp thuế vỏ tủ điện cho 3 năm từ 2014-2016. vỏ tủ điện Tổng doanh thu mà bà khai vỏ tủ điện trong thời gian này chỉ vỏn vỏ tủ điện vẹn 24 tỷ đồng.

Do không có cơ vỏ tủ điện sở để khảo sát doanh thu vỏ tủ điện nhằm ấn định thuế, Chi vỏ tủ điện cục Thuế quận Phú Nhuận vỏ tủ điện không chấp nhận ấn định vỏ tủ điện theo phương thức quản lý hộ vỏ tủ điện khoán như bình thường mà cho vỏ tủ điện hộ này tạm kê khai và cam vỏ tủ điện kết chịu trách nhiệm vỏ tủ điện.

Tháng 5/2017, tủ cứu hỏa sau khi nhận được tủ cứu hỏa đơn tố cáo, Chi cục Thuế tủ cứu hỏa quận Phú Nhuận đã xác minh tủ cứu hỏa tài khoản ngân hàng tủ cứu hỏa của bà này và phát tủ cứu hỏa hiện doanh thu thực tế tủ cứu hỏa trong giai đoạn 2014- tủ cứu hỏa 2016 lên hơn 439 tỷ đồng tủ cứu hỏa.
Khi được mời đến tủ cứu hỏa làm việc, cá nhân trên đã tủ cứu hỏa ủy quyền cho một đại lý tủ cứu hỏa thuế trên địa bàn xử lý và tủ cứu hỏa chỉ thừa nhận một phần tủ cứu hỏa là doanh thu bán hàng,tủ cứu hỏa phần còn lại là tiền cá nhân. tủ cứu hỏa Tuy nhiên, bà này đã không tủ cứu hỏa đưa ra được bằng chứng tủ cứu hỏa chứng minh những tủ cứu hỏa giao dịch không phải doanh tủ cứu hỏa thu bán hàng.

Lãnh đạo Chi cục tủ cứu hỏa Thuế quận Phú Nhuận tủ cứu hỏa cho biết thêm, sau khi tủ cứu hỏa hồ sơ được cơ quan thuế tủ cứu hỏa chuyển qua cơ quan công tủ cứu hỏa an, cá nhân này mới chịu tủ cứu hỏa đến làm việc và xác nhận tủ cứu hỏa toàn bộ số tiền này là doanh tủ cứu hỏa số bán hàng. Đồng thời, tủ cứu hỏa bà tự xác định số thuế tủ cứu hỏa khai thiếu và nộp vào ngân tủ cứu hỏa sách với tổng tiền 9,19 tỷ tủ cứu hỏa đồng.

Add Comment