Hình thức phát hành và thành phần Verapamil

Verapamil đề cập đến thuốc chẹn kênh canxi. Nó được sử dụng trong điều trị các bệnh tim mạch. Nó cho thấy các thuộc tính antianginal, antiarrhythmic và hạ huyết áp. Hình thức phát hành…